Despre proiect

SC MATEX SRL, cu sediul str. P-ta 1 Mai, nr. 4-5, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod postal 400141, România, a implementat proiectul cu titlul „Extinderea capacitatii de productie a societatii Matex”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: „Îmbunătăţirea competitivităţiiîntreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice și Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, cod SMIS 111604.

Valoarea totală a proiectului este de 2,563,508.53 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1,524,895.00 lei.
Valoarea finanțării din FEDR este 1,296,160.75 lei.
Proiectul s-a implementat în Str. Stânișoara, nr. 1, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, pe o durată de 14 luni, în perioada 05.04.2018 – 30.06.2019.

Obiectivele specifice ale proiectului de investiție sunt:

 1. Extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului unui produs aferent domeniuluide activitate indentificat cu codul CAEN 2899 - „Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a”.Proiectul prevede achiziționarea următoarelor active corporale: centru de prelucrare vertical cucomandă numerică (2 bucăți), strung orizontal cu CNC (2 bucăți), 1 electrostivuitor, 1 sistem deiluminat. Totodată se vor achiziționa următoarele active necorporale: software de proiectare 3D (2bucăți). Proiectul prevede realizarea următoarelor servicii:

  • servicii de consultanță în elaborarea planului de afaceri și a cererii de finanțare
  • servicii de consultanță în managementul proiectului
  • anunț ziar privind începerea proiectului
  • anunț în ziar privind finalizarea proiectului
  • autocolante
  • afiș A2 la locația de implementare a proiectului
  • panou permanent la sfârșitul implementării proiectului
  • certificare sistem de management
  • activitatea de internaționalizare (participare la un târg internațional)
 2. Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclarea deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioadade implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.

 3. Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 3 persoane dintre care cel puțin o persoană aparţinând unei categorii defavorizate şi adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilităţi;

Rezultatele proiectului de investiții sunt:

 1. Creșterea volumului produsului de ansamble si subansamle de repere prelucrate mecanic din aluminiu, din plastic tehnic și din oțel prin extinderea capacității de producție în cadrul societății MATEX SRL, prin achiziționarea de 6 echipamente tehnologice și 2 active necorporale, până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului. Proiectul prevede achiziționarea următoarelor active corporale: centru de prelucrare vertical cu comandă numerică (2 bucăți), strung orizontal cu CNC (2 bucăți), 1 electrostivuitor, 1 sistem de iluminat. Totodată se vor achiziționa următoarele active necorporale: software de proiectare 3D (2 bucăți). Proiectul prevede realizarea următoarelor servicii: - servicii de consultanță în elaborarea planului de afaceri și a cererii de finanțare - servicii de consultanță în managementul proiectului - anunț ziar privind începerea proiectului - anunț în ziar privind finalizarea proiectului - autocolante - afiș A2 la locația de implementare a proiectului - panou permanent la sfârșitul implementării proiectului - certificare sistem de management - activitatea de internaționalizare (participare la un târg internațional).

 2. Semnarea unui contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului cu valabilitate cel puțin până la finalizarea perioadei de durabilitate al proiectului.

 3. 3 locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului și asigurarea egalități de șanse prin angajarea cel puțin unei persoane din categorii defavorizate în perioada de implementare al proiectului; Infrastructură adaptată la persoane cu dizabilități la sfârșitul perioadei de implementare al proiectului.

Comunicat de presă - Extinderea capacitatii de productie a societatii Matex
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României